TOEIC Bridge – Test Of English for International Communication Bridge

TOEIC® Bridge to rzetelna i trafna metoda oceny, sprawdzająca znajomość języka angielskiego, osób które dopiero zaczęły naukę języka, w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania na poziomie od początkującego do średniozaawansowanego. Celem tego egzaminu jest poznanie poziomu zaawansowania zdającego i wskazanie kierunków dalszej nauki oraz pomiar przyrostu wiedzy w trakcie nauki.

TOEIC® Bridge powstał na specjalne życzenie lektorów języka angielskiego i trenerów językowych.

Format egzaminu 

Egzamin ma format testu wyboru i składa się ze 100 pytań testowych, podzielonych na dwie części: Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) oraz Reading Comprehension (czytanie). TOEIC Bridge rozwiązuje się na papierze, wypełniając kartę odpowiedzi za pomocą ołówka. Czas trwania egzaminu: 1 godzina.

Listening Comprehension - 25 minut - 50 pytań
Interpretacja fotografii
Zadania typu pytanie-odpowiedź
Krótkie dialogi
Reading Comprehension - 35 minut - 50 pytań
Uzupełnianie zdań
Test rozumienia tekstu pisanego
Wyniki egzaminu

Wyniki egzaminu prezentowane są na skali punktowej od 20 do 180 punktów. Dlatego też, egzaminu nie można oblać.
Dodatkowo, egzamin określa na skali od 1 do 3 poniższe umiejętności językowe:

 • Functions: umiejętność identyfikowania zamiaru, z jakim zwraca się do nas rozmówca
 • Listening Strategies: umiejętność słuchania ze zrozumieniem oraz skupienia na istotnych informacjach
 • Reading Strategies: umiejętność czytania ze zrozumieniem, wychwytywanie istotnych informacji w tekście
 • Vocabulary: znajomość słownictwa i rozpoznawanie ich znaczenia w kontekście
 • Grammar: znajomość znaczenia i użycia form gramatycznych

Po otrzymaniu wysokiego wyniku na egzaminie Bridge słuchacze są gotowi do przystąpienia do egzaminu TOEIC®.

Przygotowanie do egzaminu

W przygotowaniu do egzaminu mogą także pomóc podręczniki przygotowujące.
Więcej informacji na stronie: www.pl.etsglobal.org/store
Uznawalność

TOEIC Bridge jest stosowany przez liczne firmy i instytucje, przede wszystkim, aby określić poziom zaawansowania osób, które niedawno rozpoczęły naukę i chciałyby mierzyć swoje postępy uznanym i obiektywnym egzaminem.

Wśród użytkowników TOEIC Bridge znajdują się szkoły językowe, szkoły wyższe oraz firmy i instytucje, w których znajomość języka angielskiego jest wymagana na poziomie 'umożliwiającym komunikację', czyli na przykład w handlu (personel sklepów i supermarketów) lub w armii na niższych szczeblach kariery wojskowej.

Egzamin jest doskonałym narzędziem dydaktycznym, umożliwiającym określenie poziomu zaawansowania oraz skupienie się na umiejętnościach językowych, które wymagają poprawy. W szczególności może zostać wykorzystany przez:

 • Osoby pracujące, które potrzebują podstawowej znajomości języka angielskiego w miejscu pracy,
 • Uczniów na początkowych etapach uczęszczania na kursy językowe,
 • Szkoły średnie i techniczne, jako obiektywne narzędzie pomiaru umiejętności językowych
 • Działy związane z zarządzaniem zasobów ludzkich w celu przygotowania programów szkoleniowych wewnątrz firmy oraz do pomiaru rozwoju kompetencji językowych w trakcie trwania szkoleń
Wyniki egzaminu

Wyniki egzaminu TOEIC Bridge odnoszą się do poziomów Rady Europy w następujący sposób:

 • A1 = 92+
 • A2 = 134+
 • B1 = 170+
Terminy egzaminów

Egzaminy TOEIC Bridge są organizowane na żądanie na terenie całej Polski. Więcej informacji udzielają ośrodki egzaminacyjne ETS i biuro ETS w Polsce.
Czas oczekiwania na wyniki

Egzamin TOEIC Bridge gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych. Istnieje także możliwość otrzymania wyników w trybie ekspresowym, za dopłatą. Wówczas wyniki są podawane w terminie 48 godzin.

Koszt egzaminu

Cena egzaminu to 275 złotych.

Certyfikat TOEIC Bridge

Każdy zdający egzamin TOEIC Bridge otrzymuje certyfikat w formacie A4.

Zastosowanie egzaminu TOEIC Bridge

 • Studenci, osoby indywidualne - Bridge pełni rolę miernika postępów
 • Pracownicy firm i zakładów pracy zdają TOEIC Bridge dla potwierdzenia podstawowych umiejętności językowych
 • Osoby wyjeżdżające do pracy za granicę - potwierdzona znajomość języka angielskiego na podstawowym poziomie to szansa na lepszą pracę
 • Firmy i korporacje - TOEIC Bridge to idealne narzędzie do pomiaru potrzeb szkoleniowych i stworzenia systemu zarządzania edukacją gdy pracownicy dopiero rozpoczynają naukę (audyt językowy)
 • Szkoły językowe - Bridge to zewnętrzne potwierdzenie jakości szkoleń
 • Instytucje akademickie przeprowadzają egzamin Bridge jako zaliczenie lektoratu

Egzamin TOEIC Bridge, podobnie jak większość egzaminów w ofercie ETS, może być zorganizowany na życzenie firm, instytucji lub klientów indywidualnych.