TFI – Test de français International

TFI® to odpowiednik egzaminu TOEIC w języku francuskim, oparty na tej samej skali punktowej oceny kompetencji językowych i o bardzo zbliżonej strukturze do egzaminu z języka angielskiego.

Egzamin TFI trwa 1 h 50 minut i składa się ze 180 pytań, podzielonych na dwie części:

  • Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) 5 – 495 punktów
  • Reading Comprehension (czytanie) 5 – 495 punktów

Cała sesja egzaminacyjna trwa około 2,5 godziny.

Test przykładowy do pobrania
Test przykładowy online

Format egzaminu
Listening Comprehension - 42 minuty - 90 pytań Ilość zadań w sekcji
Sekcja I – krótkie dialogi sytuacyjne (pytanie-odpowiedź) 40 zadań
Sekcja II - dłuższe dialogi z pytaniami 30 zadań
Sekcja III - dłuższe wypowiedzi i konwersacje 20 zadań
Reading Comprehension - 68 minut - 90 pytań) Ilość zadań w sekcji
Sekcja IV – identyfikacja błędów w zdaniu 25 zadań
Sekcja V – uzupełnianie zdań pasującymi fragmentami 25 zadań
Sekcja VI - teksty biznesowe i pytania do tekstu 40 zadań
Poziom trudności egzaminu

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka francuskiego w biznesie. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka francuskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

Terminy egzaminów

Egzamin TFI jest organizowany w sesjach otwartych oraz może zostać przeprowadzony na żądanie, w dowolnie wybranym terminie. Szczegółowych informacji udzieli nasz ośrodek.

Czas oczekiwania na wyniki

Egzamin TFI gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów z języka francuskiego w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych.

Koszt egzaminu

Dla klientów indywidualnych, egzamin kosztuje:

  • 300 złotych + 20 złotych za certyfikat (opcjonalnie) dla studentów i osób poszukujących pracy (zarejestrowanych w UP)
  • 355 złotych + 20 złotych za certyfikat (opcjonalnie) dla pozostałych osób
Certyfikaty TFI

Zdający otrzymują certyfikaty w 5 kolorach, w zależności od wyniku punktowego 10-990 punktów

  • pomarańczowy: 10 – 215 punktów
  • brązowy: 220 – 465 punktów
  • zielony: 470 – 725 punktów
  • niebieski: 730 – 855 punktów
  • złoty: 860 – 990 punktów