Język niemiecki – Rapid Deutsch

Kurs języka niemieckiego metodą bezpośrednią RAPID DEUTSCH przeznaczony jest dla osób pragnących w krótkim czasie nabyć umiejętności swobodnego posługiwania się językiem niemieckim.
Podstawą kursu jest intensywna praca na zajęciach prowadzonych w przeważającej części w formie ustnej - wprowadzany materiał ćwiczony jest w postaci pytań i odpowiedzi. Powtarzanie w szybkim tempie całych struktur w języku niemieckim wywołuje efekt automatycznego ich przyswajania. Uczniowie formułują również krótkie samodzielne wypowiedzi na określony temat podsumowujące przerobiony fragment materiału.

Niemiecki

Taka forma zajęć pozwala na przyswojenie słownictwa, właściwej wymowy oraz praktyczne opanowanie podstawowych struktur gramatycznych pozwalające na swobodne wypowiadanie się w języku niemieckim. Zajęcia uzupełnione o czytanie oraz pisanie ze słuchu tekstów wcześniej przerobionych ustnie.

Dodatkowo uczestnicy kursu wykonują bardziej tradycyjne ćwiczenia słownikowe i gramatyczne, pozwalające na utrwalenie materiału. Często trudna gramatyka języka niemieckiego przedstawiona jest w jasny i przystępny sposób. Praktyczne i nowoczesne słownictwo podzielone jest na działy tematyczne, co ułatwia jego zapamiętywanie oraz wykorzystywanie w praktyce. Już od pierwszych lekcji daje to uczestnikom kursu widoczne efekty nauki - możliwość prowadzenia rozmowy w języku niemieckim w sytuacjach często spotykanych w środowisku niemieckojęzycznym, co wzmacnia ich motywację.

Zapisz się na kurs Rapid Deutsch !

Organizacja zajęć:

  • 2 razy w tygodniu po 100 minut
  • 1 raz w tygodniu po 100 minut
  • Grupa standardowa 6-10 osób
  • Grupa ekskluzywna 4-6 osób
  • Zajęcia indywidualne
  • Zajęcia trwają od września do czerwca
  • Zapisy trwają przez cały rok
Tagi: Język niemiecki od podstaw, Kurs niemieckiego, Nauka niemieckiego, Niemiecki Chrzanów, Niemiecki dla wyjeżdzających, Niemiecki dla zaawansowanych, Niemiecki metodą bezpośrednią, Niemiecki Trzebinia, Szybka nauka niemieckiego