Profesjonalne CV z TOEIC

Konkurowanie na globalnym rynku pracy o najlepsze stanowiska to niemałe wyzwanie. Bardzo często na jedno ogłoszenie o pracę zamieszczone w Internecie odpowiadają dziesiątki lub setki kandydatów. Jak wynika z opinii pracodawców wiele z przesłanych CV niczym się nie wyróżnia lub zawiera nieprecyzyjne bądź nieprofesjonalne informacje. Takie CV najczęściej lądują w koszu. Co zatem zrobić, aby nasze CV zostało zauważone? Jak zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pracy?

Podstawą jest umieszczenie pełnych, rzetelnych informacji o naszych kwalifikacjach. Pokaże to bowiem pracodawcy, że nasza wiedza i przygotowanie merytoryczne do oferowanej przez niego pracy są na najwyższym poziomie, a my sami dbamy o to, aby nasze kwalifikacje spełniały wymogi postawione w ofercie. Jednym z kluczowych elementów naszej wiedzy jest kompetencja językowa. Określenie wiedzy z zakresu języka angielskiego jest podstawowym wymogiem w przypadku zdecydowanej większości ofert. Kluczową więc sprawą jest rzetelne określenie poziomu językowego poparte certyfikatem.

Poziom znajomości języków obcych kandydaci bardzo często deklarują ogólnie: „bardzo dobry”, „dobry”... Takie określenie jednak nic pracodawcy nie mówi. Nie wie on bowiem, do czego dobry jest ten poziom i co to tak naprawdę w praktyce to sformułowanie oznacza i na jakie umiejętności kandydata się przekłada.

Przykłady błędnej informacji w CV:

Przykład 1
CV z TOEIC 1
Przykład 2
CV z TOEIC 2
Przykład 3
CV z TOEIC 3

Z najnowszych badań przeprowadzonych przez firmę Antal International wynika, że to właśnie w przypadku deklaracji poziomu językowego najczęściej mijamy się z prawdą. Do zawyżania poziomu znajomości języka obcego w dokumentach aplikacyjnych przyznaje się ponad 80 proc. ankietowanych*. Jest to jednak bardzo często coś, co zamiast podwyższyć obniży nasze szanse na otrzymanie zatrudnienia. Może się to stać, gdy  podczas procesu rekrutacyjnego pracodawca sprawdzi nasze umiejętności językowe, które szybko można zweryfikować. Jeśli znajomość języka obcego na określonym poziomie znajduje się w wymaganiach, należy więc zadbać o najlepszy i najbardziej rzetelny sposób jej zdefiniowania.
* podane za gazetapraca.pl, artykuł „Nie kopiujcie życiorysów” z dn. 2010-05-04

Wielką zaletą CV zawierającego informacje, które przedstawiamy poniżej jest, oprócz rzetelności informacji, też i to, że pracodawca nie musi w takim przypadku weryfikować wiarygodności nadesłanej aplikacji pod kątem tego, co ktoś naprawdę potrafi.

Dlatego zachęcamy aby w tworzeniu swojego CV kierować się przedstawionymi poniżej wytycznymi.

Profesjonalny opis kompetencji językowej powinien zawierać najbardziej aktualne dane poparte oficjalnym dokumentem. Wyniki egzaminu TOEIC® rzetelnie i precyzyjnie określają kompetencje językowe zdającego. TOEIC®jest certyfikatem stworzonym na życzenie pracodawców i odpowiadającym na ich potrzeby weryfikacji umiejętności pracowników. Jest to egzamin testujący kompetencje w sytuacjach związanych ze środowiskiem pracy. Jest to też egzamin przede wszystkim oparty o sytuacje komunikacyjne napotykane w międzynarodowym środowisku biznesu. Wyniki testu przedstawiane są na precyzyjnej skali od 10 do 990 punktów, co daje precyzyjną definicję poziomu wiedzy zdającego. Dla pracodawcy jest to gwarancja i świadectwo konkretnych umiejętności. Certyfikatowi towarzyszy również raport wyników, jaki otrzymuje kandydat po ukończeniu egzaminu. Ten dokument ilustruje umiejętności zdającego w odniesieniu do konkretnych sytuacji komunikacyjnych. Umieszczenie wyników testu TOEIC® w CV to zatem duży atut i profesjonalizm cechujący posiadacza życiorysu.

Aby Twoje CV profesjonalnie i precyzyjnie opisywało Twoją wiedzę z zakresu języka angielskiego:
1) Umieść w nim informację o zdaniu egzaminu TOEIC®, sprecyzuj ile punktów otrzymałeś z testu i kiedy zdawałeś test.
2) Zamieść informację o tym, jaki jest Twój poziom językowy względem europejskiej skali oceniania CEF. Zobacz punkt 1 poniżej.
3) Zamieść link do Tabeli sprawności językowych, która szczegółowo precyzuje zdolności językowe posiadane w zależności od ilości punktów zdobytych na teście. Zobacz punkt 2 poniżej.
4) Zamieść informację, że na życzenie pracodawcy przedstawisz certyfikat TOEIC®. Zobacz punkt 3 poniżej.
5) Umieść w CV link: http://www.pl.etsglobal.org/poland/informacje-dla-pracodawcy/Zaprowadzi on Twojego potencjalnego pracodawcę do strony dedykowanej właśnie jemu.

Punkt 1
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego znany również jako The Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL lub CEF), to system opisu poziomów zaawansowania językowego, którego zadaniem jest standaryzacja nazewnictwa poziomów zaawansowania oraz promocja międzynarodowej mobilności akademickiej i zawodowej. Jest to system odniesienia, który ma na celu stworzenie skali porównawczej pomiędzy różnymi systemami oceny, testami i opisami poziomów.
CEFRL/CEF opisuje umiejętności czytania, pisania, słuchania i mówienia w każdym języku. Skala podzielona jest na 6 poziomów tworzących 3 grupy:
- A1 – A2 (Poziom Podstawowy)
- B1 – B2 (Poziom Samodzielności)
- C1 – C2 (Poziom Biegłości)
ETS regularnie przeprowadza badania korelacji pomiędzy swoimi testami i CEFRL/CEF aby upewnić się, że prezentowane korelacje są wiarygodne i precyzyjne.
Kliknij na poniższy link, aby zobaczyć wynik egzaminu TOEIC® na skali the Common European Framework of Reference.

Punkt 2
Tabela sprawności językowych
Osobom podchodzącym do egzaminu TOEIC® Listening & Reading proponujemy skorzystanie z Tabeli sprawności językowych, która szczegółowo precyzuje zdolności językowe posiadane w zależności od ilości punktów zdobytych na teście. Załączona w linku interpretacja wyników może zostać umieszczona w CV zdającego, gdyż daje ona pracodawcy precyzyjną informację o tym, jakie umiejętności językowe posiada dany kandydat. Osobom zdających egzamin TOEIC® Speaking & Writing proponujemy skorzystanie z Tabeli Opisu Kompetencji Językowych.

Punkt 3
Wszystkie osoby podchodzące do egzaminu TOEIC® otrzymują certyfikat zawierający dane zdającego, punktację TOEIC® oraz datę zaliczenia egzaminu. Certyfikaty TOEIC® występują w 5 kolorach, w zależności od punktacji uzyskanej na egzaminie:

- Pomarańczowy: 10 - 215
- Brązowy: 220 - 465
- Zielony: 470- 725
- Niebieski: 730 - 855
- Złoty: 860 - 990
Wyniki egzaminu są ważne tak długo, jak długo niezmienny pozostaje poziom kompetencji językowej zdającego. Jednakże zaleca się powtarzanie testu co 2 lata, aby uzyskać jak najdokładniejszy pomiar znajomości języka angielskiego niezbędny do uaktualnienia danych w swoim CV.

Przykład CV z profesjonalną informacją o poziomie językowym:

CV z TOEIC 4

Dowiedz się więcej o egzaminach: