Egzamin maturalny z języka obcego

Jesteś w ostatniej klasie i powoli nadchodzi sądny dzień, kiedy trzeba będzie zdać maturę - jeśli bez obaw i strachu chcesz przygotować się do tego egzaminu polecamy kurs  maturalny.

Dzięki kursowi maturalnemu dowiesz się:

  • jak przebiega egzamin i jak się na nim zachować
  • udoskonalisz umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania, pisania ze szczególnym naciskiem na wypracowania w formie pisemnej, wypowiedzi ustne i poszerzenie zasobu słownictwa
  • rozwiniesz umiejętności płynnego i szybkiego wykorzystywania struktur gramatycznych i leksykalnych
  • poszerzysz i usystematyzujesz dotychczas opanowany materiał

Zajęcia na kursie maturalnym prowadzą wykwalifikowani, profesjonalni lektorzy, którzy niejednokrotnie przygotowali naszych studentów do matury z bardzo dobrymi wynikami oraz są lub byli członkami komisji egzaminacyjnej. Lektorzy znają całkowity materiał jaki należy opanować, by bez przeszkód podejść do egzaminu dojrzałości z języka obcego. STUDY CENTRE  przeprowadza kursy na poziomach podstawowym oraz rozszerzonym. Jeśli bez obaw chcesz przygotować się do egzaminu maturalnego, zapisz się na kurs. Mamy 100% zdawalności!

Rejestracja na kurs dla maturzystów !

Organizacja zajęć :

  • 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
  • 1 raz w tygodniu po 3 godziny zegarowe
  • Zajęcia trwają od września do kwietnia
Tagi: Matura podstawowa z angielskiego, Matura rozszerzona z anglielskiego, Matura z angielskiego, Przygotowanie do matury